Kasteeltjes

Ballematen, De Kasteeltjes, Hoogmoerheide, Nonnenmoer, Bieheide, Zwart Water en Zandvenheide zijn gebieden waar je langskomt. Zoals je kan zien aan de toponiemen werd vroeger het aspect bepaald door heide, vennen en moerassen. Later plantte men er naald- en loofbomen bij. Nu is het een bonte mengeling van vooral natte reliëfrijke weilanden, opnieuw herstelde heiderelicten, heischrale graslanden, gemengd bos en akkers.

Afstand

11,4 km

Terrein

Onverhard

Bewegwijzering

Rood-witte knooppuntenborden