Privacy Policy

Wie zijn we?

Toerisme Provincie Antwerpen is een extern verzelfstandigde agentschap en is een dienst met een eigen rechtspersoonlijkheid die door de provincie werd opgericht en die belast is met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang. De rechtspersoon treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens.

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Toerisme Provincie Antwerpen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website kempen.be, de lezers van de nieuwsbrieven van Kempen en in de communicatie met de toeristische sector van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Toerisme Provincie Antwerpen verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt aan Toerisme Provincie Antwerpen. Wanneer je bijvoorbeeld opteert voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven betreft dit het vrijwillig overmaken van persoonsgegevens.

Door het meedelen van deze persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat Toerisme Provincie Antwerpen de persoonsgegevens voor het betreffende doel mag bewaren en verwerken. Je persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt of doorgegeven aan derden. De opgevraagde gegevens worden opgenomen in het provinciaal klantensysteem. Hiervoor werd tussen Toerisme Provincie Antwerpen en provincie Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Toerisme Provincie Antwerpen en provincie Antwerpen dragen zorg voor je privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Je hebt het recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Om je rechten uit te oefenen, kan je terecht op ons webformulier. Hier kan je ook meer informatie terugvinden over de procedure en de voorwaarden. Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal groep provincie Antwerpen zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. De uitoefening van je rechten is kosteloos.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Nieuwsbrieven

De persoonsgegevens die Toerisme Provincie Antwerpen verzamelt via de nieuwsbriefmodule op kempen.be, worden opgenomen in het adressenbestand van Provincie Antwerpen met als doel de geabonneerde van de nieuwsbrief op de hoogte te houden van de activiteiten in de Kempen.

Doel van de verwerking: Je e-mailadres zal opgenomen worden in het provinciale klantensysteem en enkel gebruikt worden voor de verzending van de nieuwsbrief. Je voornaam en naam worden gebruikt om dit nieuws (mogelijk) te personaliseren.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.   

2.2. Sectorcommunicatie

De persoonsgegevens die Toerisme Provincie Antwerpen verzamelt via haar sectornieuwsbriefmodule worden opgenomen in het adressenbestand van Provincie Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen).

Doel van de verwerking: Je e-mailadres zal opgenomen worden in het provinciale klantensysteem met als doel de geabonneerde op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten in de Kempen en uitnodigingen te versturen voor sectorevents. Je voornaam en naam worden gebruikt om dit nieuws en deze uitnodigingen (mogelijk) te personaliseren. Je bedrijfsorganisatie en functie worden gebruikt om waar mogelijk nieuws, activiteiten en uitnodigingen gerichter te versturen.

Wat betreft de sectorcommunicatie kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke sectornieuwsbrief. Indien je geen communicatie meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke sectornieuwsbrief staat. 

3. Website

3.1. Klikgedrag

Op de website van Toerisme Provincie Antwerpen worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan Toerisme Provincie Antwerpen haar dienstverlening verder optimaliseren.  

3.2. Gebruik van cookies

Toerisme Provincie Antwerpen maakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies” om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.  

Definitie van cookies  
HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website provincieantwerpen.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers.   

Waarom gebruikt Toerisme Provincie Antwerpen cookies?  
De provincie Antwerpen gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.  

Wanneer gebruikt Toerisme Provincie Antwerpen cookies?
Alle pagina’s van Toerisme Provincie Antwerpen schrijven of lezen een cookie.   

Hoe kun je cookies weigeren?
Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.  

4. Contact

Toerisme Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

DPO: Susy Van Baelen
susy.vanbaelen@provincieantwerpen.be

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie, met volgende contactgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

contact@toezichtcommissie.be

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

contact@adp-gba.be

5. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum van de "laatste update" van onze Privacyverklaring wijzigen. Desalniettemin raden wij u aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.

 

Datum laatste aanpassing: 2 april 2021