Dwars door de Calievallei

De Calievallei vormt samen met Tielenheide, Tielenkamp en Winkelsbroek een groot aaneengesloten natuurgebied. Het valleigebied is van oorsprong een uitgestrekt (laag-) veengebied. Naast een grote oppervlakte moerasbos (voornamelijk elzenbroek) wordt het gebied ook gekenmerkt door vele vijvers en enkele hooilanden. Een deel van de vijvers zijn oude turfputten, waar veen of bagger werd gewonnen. De belangrijkste deelgebieden zijn Balderij, Rielenbroek en Volkers.

Afstand

8 km

Terrein

5,3 kilometer onverhard

Bewegwijzering

Knooppunten 38 - 39 - 8 - 87 - 90 - 48 - 91 - 9 - 47 - 38