De Aschputten

Je vindt de Aschputten in Meer, naast de Mark en in de buurt van Recreatiedomein De Mosten. Het gebied sluit aan op de Meirberg, één van de bekendste prehistorische sites in Vlaanderen. De Aschputten bestaat uit vrij droge tot vochtige graslanden met kleine landschapselementen, bospercelen en poelen. VZW Natuurpunt, die het domein beheert, legde er onder andere een knuppelpad en amfibieënpoelen aan.

Afstand

4,2 km

Terrein

Onverhard

Bewegwijzering

Rood-witte knooppuntenborden

Op je route