Sint-Pieter en Pauwelkerk

Die van Mol die zijn geschoren! Ze hebben een kerk, maar genen toren! Dit spotrijmpje bevat, een stukje waarheid, een leugentje en wat afgunst. Het verwijst naar de schamele peperbus die de massieve toren nu bekroont en doet met heimwee terugdenken aan de prachtige torenspits van vroeger. Bezoek zeker ook het Torenmuseum in de toren van de Sint-Pieter- en Pauwelkerk.