Overzet De Liereman

Van de eerste zondag van mei tot de laatste zondag van september kan je als fietser of wandelaar het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten gratis oversteken met de charmante overzet ter hoogte van De Laks, vlakbij Burcht Hertog Jan.
Deze is niet gemotoriseerd, dus een stille pont zoals het hoort in een stiltegebied. De natuurgebieden Gewestbossen Ravels en Landschap De Liereman aan weerszijden van het kanaal worden zo met elkaar verbonden en toegankelijker gemaakt.