Molen van Larum

De Molen van Larum, een houten standaard windmolen met halfopen voet, werd in 1846-1847 gebouwd voor de Larumse familie Vandeperre. In 1973 werd de molen aangekocht door het stadsbestuur van Geel die hem enkele jaren later liet restaureren. In 1992 werden zowel de molen als de omgeving beschermd als monument én dorpsgezicht.

Wegens restauratiewerken is het momenteel niet mogelijk om de molen te bezoeken.