Lindepaviljoen

Twee beeldhouwers creëerden uit een 800 jaar oude lindeboom, die tot in 1974 het Zoerselse dorpsplein sierde, een opvallend kunstwerk. Pol Van Esbroeck beeldhouwde in de stam zo'n 85 figuren uit het lokale dorpsleven. Mariëtte Coppens vertelt op de takken het verhaal van 'De Loteling'. Bewonder het resultaat in het Lindepaviljoen.

De toeristische onthaalpoort ‘ De Ster’ aan het Lindepaviljoen in Zoersel is elk weekend toegankelijk. Hier kan je onder andere de tentoonstelling “De boer…hij ploegde voort” bezoeken.
Aan de hand van mooie impressies van het landbouwleven in Zoersel en omstreken wordt getoond hoe de boer ploegde, werkte en wroette in de arme Kempense grond. Het verhaal wordt verteld aan de hand van maquettes, 3D-scans, verlichten canvassen en schermen.
Kinderen kunnen in de archeologenzandbak op zoek naar overblijfselen uit het verleden, ze kunnen eigenhandig een Zoerselse hoeve uit de Ijzertijd monteren, ravotten in het doolhof of op de speeltractor en er loopt een wedstrijd met mooie prijzen. Duik het verleden in met de mascottes Warre en Lotte en kom zo meer te weten over de geschiedenis van Zoersel.