Kleine Netevallei - Viersels Gebroekt

De Kleine Nete slingert door de Kempen en bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, moerassen en broekbossen. Langs deze rivier liggen een aantal natuurparels, zoals de Steenbeemden en het Viersels Gebroekt. De vroegere vloeibeemden herbergen zeldzame dieren en planten van waterrijke gebieden. Het ideale decor voor een ontspannende natuurwandeling.