Het Olens Broek

Geniet van een gevarieerd landschap met elzenbroekbossen, hooilanden, rivierduinen en houtwallen. Je ontdekt het allemaal dankzij de infobordjes, de vogelkijkhut, een knuppelpad en een exploratiesteiger.