Den Toren


Het begint allemaal in 1820 met de komst van de eerste militairen met schietoefeningen op de Brasschaatse Heide en de ontwikkelingen in de artillerie. Je ontdekt er hoe de natuur, de militaire aanwezigheid en de luchtvaartactiviteit dit gebied gevormd hebben. Sinds 2000 is de ecologische waarde van het vliegveld en haar omgeving erkend. Het Klein Schietveld maakt deel uit van het Europees ecologisch netwerk van NATURA 2000-gebieden.

De tentoonstelling is elke zaterdag en zondag geopend van 11 tot 16 uur. Reservaties voor groepsbezoeken tijdens de week zijn mogelijk.