Laatste update: 12 augustus 2020

De Veiligheidsraad heeft op 27 juli een aantal aanvullende coronamaatregelen genomen om de opflakkering van een tweede golf tegen te gaan.  

Het aantal sociale contacten wordt teruggeschroefd naar 5 vaste contacten per gezin. Een "gezin" is iedereen die onder hetzelfde dak woont. Bovendien moeten dat de komende 4 weken dezelfde contacten blijven. Kinderen tot 12 jaar worden niet meegerekend.

Niet-begeleide bijeenkomsten zoals samenscholingen, uitstappen of ontmoetingen met familie of vrienden zijn beperkt tot maximaal 10 personen, kinderen jonger dan 12 er niet bijgerekend. De hygiënemaatregelen moeten in deze groep gerespecteerd kunnen worden.

Voortaan moet je weer alleen gaan winkelen en mag je maar maximaal 30 minuten in de winkel blijven, behalve als je op afspraak komt. Je kan wel met twee gaan winkelen als je dat doet met een minderjarige met wie je onder hetzelfde dak woont of wanneer je iemand begeleidt die hulp nodig heeft.

De Antwerpse Provinciale Crisiscel heeft een aantal bijkomende coronamaatregelen genomen, specifiek voor de provincie Antwerpen.

 • Zo zal in de hele provincie een nachtklok worden ingesteld tussen 01.30 en 5 uur. Iedereen moet dan dus thuis blijven tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen.
 • In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.
 • In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een strikt maximum aantal van 10 personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin. Cafés en restaurants moeten bovendien om 1 uur sluiten. 
 • Registratieplicht geldt voortaan voor horeca, wellnesscentra en sportlessen. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden.

Verder blijven volgende algemene hygiënemaatregelen gelden:

 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Was je handen vaak met water en zeep
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen
 • Beperk je fysieke contacten
 • Draag een mondneusmasker op plaatsen waar het verplicht is en op drukke openbare plaatsen

Volg ook deze handige vuistregels:

 • Houd bij voorkeur buitenactiviteiten, indien niet mogelijk is goed verluchten de boodschap
 • Neem extra maatregelen voor risicogroepen
 • Een groep mag nooit groter zijn dan tien personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen.

De belangrijkste aanpak is die op individueel niveau. Respecteer de regels en maatregelen. Contacten beperken, is risico’s beperken. Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar!

Voor meer informatie over het virus en de maatregelen die de overheid genomen heeft, surf naar www.info-coronavirus.be