Als gevolg van het intussen wereldwijd verspreide coronavirus zijn alle campings, B&B’s, vakantieparken en –woningen, alle restaurants, cafés, musea, speeltuinen, cultuurcentra, attracties en vele hotelsgesloten.  Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten en evenementen werden geannuleerd of uitgesteld, ongeacht hun omvang. Dit nog zeker tot en met 19 april 2020.

Natuurgebieden, bossen en parken zijn nog wel geopend. Wandelen en fietsen kan dus nog wel, mits enkele belangrijke richtlijnen in acht te nemen:
- Wandel of fiets enkel in de omgeving van waar je verblijft, het is niet de bedoeling om bijkomende verplaatsingen te maken in functie van het wandelen of fietsen.
- Wandel of fiets alleen of in gezinsverband, zeker niet in groep. En zeker niet samen met personen die tot een risicogroep behoren.
- Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere wandelaars of fietsers. Indien dit niet mogelijk is omwille van de drukte, keer je beter weer naar huis of naar een ander gebied.
- Blijf op de paden en trek zeker niet naar gebieden die publiek niet toegankelijk zijn.

Wij doen een warme oproep om allemaal samen de nodige burgerzin en solidariteit te tonen. En verstandig en verantwoordelijk met de situatie om te gaan. Zodat we jullie snel weer hartelijk kunnen ontvangen in de Kempen!

Voor meer informatie over het virus en de maatregelen die de overheid genomen heeft, surf naar www.info-coronavirus.be