Openluchttentoonstelling Vrij/Onvrij Merksplas en Wortel Kolonie

De openluchttentoonstelling geeft de contradictie weer tussen het vrije en onvrije bestaan dat kenmerkend is voor de locaties van Merksplas en Wortel Kolonie. In beide Kolonies werden duizenden mensen tussen pakweg 1823 en 1993 opgesloten. Reden van opsluiting: armoede. Wortel was ‘de vrije’ kolonie, Merksplas ‘de onvrije’. En deze contradictie heerst nu nog steeds. Beide Kolonies trekken, dankzij hun prachtige erfgoedwaarde, veel bezoekers aan. Dit terwijl vlakbij verschillende gedetineerden, geïnterneerden en illegalen achter gesloten deuren opgesloten zijn. Deze huidige en vroegere situatie schetste het kader voor deze uitzonderlijke openluchtentoonstelling, verspreid over beide kolonies. Beeldende kunst wijst de bezoekers op het contrast tussen vrijheid en gevangenschap, die in het landschap pertinent aanwezig is. Over beide sites duiken een 50-tal beelden op (monumentale en kleinere). Zowel in de open ruimte als achter de veiligheidsdraden. Wat bereikbaar is voor de ene, is enkel waarneembaar voor de andere van achter de omheining. En omgedraaid…

De kunstwerken staan verspreid over de 2 Kolonie-sites, op ongeveer 6 kilometer van elkaar.

- Locatie Wortel: Kolonie 41, 2323 Wortel
- Locatie Merksplas: Kapelstraat 10, 2330 Merksplas

De expo ‘Vrij/Onvrij’ is gratis toegankelijk voor het publiek. Sommige beelden kan je ook aankopen. Opgelet de tentoonstelling loop slechts tot 30/06/2019.